Pihak Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua graduan yang berjaya menamatkan pengajian. Majlis Konvokesyen pada kali ini akan berlangsung di Bukit Gambang Resort City. Sila pastikan semua graduan yang ingin menghadiri majlis konvokesyen mengikuti segala peraturan dan syarat-syarat yang telah disediakan. Para graduan boleh melaksanakan proses pendaftaran konvokesyen melalui tatacara berikut:
  
SISTEM ini berfungsi untuk memudahkan para graduan mengetahui maklumat berkaitan konvokesyen ke 39.
 
Sistem e-Konvo masih ditutup buat masa ini
SEKIAN TERIMA KASIH

Sistem e-Konvo akan dibuka pada 04 April 2018